Werkwijze

Kennismaking

Nadat er contact is opgenomen, kom ik graag langs om kennis te maken met u, de tuin en uw wensen. Tijdens de kennismaking worden gelijk de tuin en omgeving geïnventariseerd. Zo
ontstaat er een goed beeld van de mogelijkheden en kunnen de eerste creatieve zaadjes worden geplant.

 
 

Plan/Ontwerp

Voordat ik aan de gang ga met het ontwerp ontvangt u een passende offerte voor het ontwerpproces.

Zodra deze is geaccepteerd ga ik aan de slag met een conceptplan/ ontwerpschets. Hierin worden de creatieve zaadjes uitgewerkt tot jonge plantjes.

Graag kom ik het conceptplan mondeling toelichten. Dan is er ook gelijk de mogelijkheid om eventuele vragen te stellen en/of opmerkingen te maken.

Nog niet (helemaal) tevreden? Geen enkel probleem! Dit passen we gewoon aan om tot een definitieve versie te komen.

.

Offerte

Met het definitief plan/ontwerp als uitgangspunt wordt er een uitgebreide offerte gemaakt.

Als er vragen/opmerkingen zijn over deze offerte ben ik daar natuurlijk voor te bereiken.

Akkoord? Ik verzoek u vriendelijk dit binnen twee weken nadat de offerte verstuurd is te laten weten.

Planning & uitvoering

Voor de planning leggen we de agenda’s naast elkaar om een datum te prikken voor de uitvoering.

Tijdens de uitvoering is er natuurlijk nog ruimte voor overleg en eventuele bijsturing van het project.

Alleen werkzaamheden en materialen uit de offerte worden in rekening gebracht. Meerwerk wordt in overleg uitgevoerd en pas na akkoord gefactureerd.

Ik vind het uiterst belangrijk dat u tevreden bent met uw tuin en kom daar ook de jaren na de aanleg graag bij helpen of advies over geven.

.