Gardens of life homepage logo

Ontwerp, aanleg en onderhoud van tuinen vol leven, om in te leven

Dit kan jouw tuin van mij verwachten:

Bodem is de basis

De bodem is een complex ecosysteem waar afval wordt
omgezet in voedingsstoffen voor nieuw leven. De juiste bacteriën en schimmels in de bodem maken planten weerbaar tegen allerlei plagen.

Gebruik van kunstmest of bestrijdingsmiddelen vernietigt dit systeem. Gelukkig zijn er methoden om het bodemvoedselweb gezond te maken en houden.

Daarnaast is het vooral belangrijk om de natuurlijke bodemprocessen niet te verstoren, plantenresten rustig te laten verteren en de bodem bedekt houden.

 

Een tuin komt tot leven als er planten in staan!

Voor het kiezen van de beplanting kijken we onder andere naar grondsoort, schaduw, zon, vocht en de grootte van de tuin.

In de natuur staan inheemse planten in verbinding met andere organismen, zoals vlinders en bijen. Zij zijn vaak afhankelijk van één soort. Gekweekte tuinplanten missen soms door kruising en selectie deze specifieke eigenschappen. Zo geven sommige tuinplanten geen nectar, missen ze geur of zijn ze vatbaar voor ziektes. Ik vind het fijn om een afwisseling tussen inheemse planten en cultivars te gebruiken om het plaatje compleet te krijgen

 

Biodiversiteit

Er is een enorme verscheidenheid aan planten, dieren en leefgebieden op aarde. Dit geheel samen wordt biodiversiteit genoemd.

Met een grote variatie aan (inheemse) planten en het creëren van verschillende leefgebieden (biotopen) wordt de tuin aantrekkelijk gemaakt voor veel verschillende dieren en voor mensen.

Bloemen met nectar trekken bijvoorbeld bijen, hommels en vlinders aan. Besdragende heesters geven voedsel voor vogels en wij kunnen er ook van snoepen.

Verder kan een natuurrijke tuin  eigenlijk niet zonder water.  Water trekt leven aan!

Gifvrij

In een natuurrijke omgeving worden geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Er zijn tegenwoordig goede alternatieven voor het bestrijden van ‘onkruiden’.

Door het natuurlijke evenwicht komen er in een natuurrijke tuin tevens weinig ziekten en plagen voor. Hier hoeft dus geen ook bestrijdingsmiddel aan te pas te komen.

Verantwoord materiaal & waar mogelijk hergebruik

In een tuin van Gardens of life worden oude materialen waar mogelijk hergebruikt en nieuwe materialen hebben een verantwoorde herkomst.Klimaatbestendig

Door meer groen blijft je tuin koeler in tijden van hitte en kan water de bodem in tijdens hoosbuien. Op hete zomerse dagen kan het verschil tussen een groene plek en grijze plek wel 5 – 8 graden zijn.

Ook is het belangrijk om na te denken over waterberging. Denk hierbij aan bijvoorbeeld vijver, wadi, regenton of groendak.

 

Natuurrijk & praktisch

Ik vind het belangrijk om tuinen te maken die een hoge natuurwaarde hebben, maar ook praktisch zijn om in te leven. Punten waar bijvoorbeeld over nagedacht kan worden zijn kinderen, fietsen, zitgelegenheid en plekken voor vuilnisbakken, compostbakken en wateropslag.

Zelfs in een kleine tuin zoals op de foto (4,7 x 3m) zijn verschillende elementen toe te passen.

Ook een tuin vol leven?